Skip to main content

Backup Postgres SQL format


Check it out from private 

git clone https://username@bitbucket.org/onlinesolutionsgroup/backup_admin_scripts.git

Mkdir /backup/database/


Update script BACKUP_DIR pg_backup.config


Set password 


su - postgres


Psql

\password
root@vindazo /mnt/extradrive/backup/scripts # cp pgpass.conf ~/.pgpass

root@vindazo /mnt/extradrive/backup/scripts # chmod 0600 ~/.pgpass


It should automatically start backup from script


./pg_backup_rotated.shCreate crontab for daily backup


0 0 * * * /mnt/extradrive/backup/scripts/pg_backup_rotated.sh


Check werking over 2 days.. And best monthly control all  backups and create one copy for backup copy.

 


Backup instellen old fashion

vim pg_backup.config  

BACKUP_DIR=/home/backup/database/


./pg_backup_rotated.shvim /etc/environment

       PGPASSFILE="/home/backup/scripts/pgpass.conf"

 

 Install Tartarus


     http://wiki.hetzner.de/index.php/Tartarus_Backup-Konfiguration


wget http://wertarbyte.de/apt/tartarus/tartarus_0.9.8-1_all.deb 

sudo dpkg -i tartarus_0.9.8-1_all.deb- Tartarus configuration  filesbackup.bash

-----------------------------------------------

Each file for all directories examplevim /etc/tartarus/generic.inc


vim /home/backup/tartarus/database.conf


# /etc/tartarus/root.conf

#

# Read main config

source /etc/tartarus/generic.inc

# Profile name

# !!!!! CHANGE NAME !!!!

NAME="database-carzando-propenda"

# Directory / Backup

DIRECTORY="/media/sdc/backups/database"

#Backup no temporary files

# separate several folders with a space

EXCLUDE="/tmp/"

# No LVM snapshot

CREATE_LVM_SNAPSHOT="no"

# incremental backup

# !!!! CREATE PATH HERE !!!!

INCREMENTAL_TIMESTAMP_FILE="/var/spool/tartarus/timestamps/database"Backup config files /etc/ /var/ crontab and list of packeges en python lib..


Automation and uploadCrontab

-----------------------------


0 0 * * * /etc/cron.daily/logrotate

0 0 * * * /home/backup/scripts/pg_backup_rotated.sh  

0 4 * * mon-sat /home/backup/scripts/filesbackup.bash -i

0 4 * * sun     /home/backup/scripts/filesbackup.bash

#0 12 * * * /media/sdc/backups/scripts/checkbackup.bash
 


Comments

Popular posts from this blog

Tekstverwerking python Text processing python SpaCy, TensorFlow, NLTK, Allen-NLP, Stanford-NLP

 Dit post maakt gebruik van spaCy, een populaire Python-bibliotheek die de taalgegevens en algoritmen bevat die je nodig hebt om teksten in natuurlijke taal te verwerken. Zoals u in dit post zult leren, is spaCy gemakkelijk te gebruiken omdat het containerobjecten biedt die elementen van natuurlijke taalteksten vertegenwoordigen, zoals zinnen en woorden. Deze objecten hebben op hun beurt attributen die taalkenmerken vertegenwoordigen, zoals delen van spraak. Op het moment van schrijven bood spaCy voorgetrainde modellen aan voor Engels, Duits, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans, Litouws, Noors Bokm√•l, Nederlands, Portugees en meerdere talen gecombineerd. Bovendien biedt spaCy ingebouwde visualizers die u programmatisch kunt aanroepen om een grafische weergave van de syntactische structuur van een zin of benoemde entiteiten in een document te genereren.   De spaCy-bibliotheek ondersteunt ook native geavanceerde NLP-functies die andere populaire NLP-bibliotheken voor Python niet hebben. Spa

Google Closure

   Closure Library De Closure-bibliotheek is een JavaScript-bibliotheek, vergelijkbaar met andere moderne producten zoals jQuery, Angular, Vue.js, Dojo en MooTools. De coderingsstijl en het gebruik van opmerkingen in de Closure-bibliotheek zijn op maat gemaakt voor Closure Compiler. In vergelijking met andere JavaScript-bibliotheken is het de belangrijkste onderscheidende factor van Closure Compiler. Een eenvoudig compressie-experiment ontdekte dat wanneer Closure Compiler wordt gebruikt in plaats van YUI Compressor, de Closure Lib-code met 85% kan worden verminderd, wat een enorme impact kan hebben op de codecompressiecapaciteit van de compiler.    De implementatie van de  closure bibliotheek richt zich ook op leesbaarheid en prestaties. Wees zuinig bij het maken van objecten, maar wees genereus bij het benoemen en opnemen van objecten. Het heeft ook een prachtig gebeurtenissysteem, ondersteuning voor klassen en overerving en verschillende UI-componenten, waaronder bijvoorbeeld een ri

Elasticsearch install and configuration on Ubuntu

If you plan to use elastic integrated with Django then it would be better to use an old version of Elastic or replace Haystack with Django-Elasticsearch-DSL (Not tested) See old version install at bottom of this post.  New version Elasticsearch ( attention no haystack at this time )  The Elasticsearch components are not available in Ubuntu’s default package repositories. They can, however, be installed with APT after adding Elastic’s package source list. curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation apt-get install gnupg curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OK echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list apt update apt