Skip to main content

Install Postfix on Ubuntu 20 LTS for Email communication from Web site

Postfix is ​​a popular open source mail transfer agent (MTA) that can be used to route and deliver email on Linux systems. It is estimated that approximately 25% of public mail servers on the Internet run Postfix.

In this guide, you will learn how to install and configure Postfix on an Ubuntu 20.04 server. Then, you will install s-nail (Mail User Agent (MUA), also known as email client) to test whether Postfix can route mail correctly.

apt install postfixGive the name and save it. 

You can config postfix like all services in Ubuntu 


/etc/postfix/ First config is SPF and DKIM 


vim main.cf


Add external IP of your site in mynetworks for example 


myhostname = vindazo.de

mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 88.99.98.110


Don’t forget to check Reverse DNS for this IP. It should be the same as your site domain. 


apt -y install opendkim


vim /etc/opendkim.conf


Domain          *

KeyFile         /etc/dkimkeys/default

Selector        mail


ExternalIgnoreList      /etc/opendkim/TrustedHosts

InternalHosts           /etc/opendkim/TrustedHosts


Generate keyfile 

openssl rsa -in dkim.private.key -out dkim.public.key -pubout -outform PEM


Copy content in /etc/dkimkeys/default


-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

.. q7iFoEFmbaORdWDFTFf4gf4nevXmdGO

RQ0Tmf/PlQPPJhv3+oBs3Bs+WBAOIdrJVyEsPL5/Ra2p

-----END RSA PRIVATE KEY-----vim /etc/opendkim/TrustedHosts 127.0.0.1

localhost

domain.be


vim master.cf


vindazode  unix -       -       n       -       -       smtp

      -o syslog_name=vindazode

      -o smtp_helo_name=vindazo.de

      -o smtp_bind_address=88.99.98.233

vim main.cf

If you have more than one domain on one host then you can rout mail traffic with regexp file.. sender_dependent_default_transport_maps =  regexp:/etc/postfix/sdd_transport_maps.regexp 


Vim sdd_transport_maps.regexp 


/@vindazo\.de$/      vindazode:

 

 

chmod 0600 /etc/dkimkeys/default Comments

Popular posts from this blog

Tekstverwerking python Text processing python SpaCy, TensorFlow, NLTK, Allen-NLP, Stanford-NLP

 Dit post maakt gebruik van spaCy, een populaire Python-bibliotheek die de taalgegevens en algoritmen bevat die je nodig hebt om teksten in natuurlijke taal te verwerken. Zoals u in dit post zult leren, is spaCy gemakkelijk te gebruiken omdat het containerobjecten biedt die elementen van natuurlijke taalteksten vertegenwoordigen, zoals zinnen en woorden. Deze objecten hebben op hun beurt attributen die taalkenmerken vertegenwoordigen, zoals delen van spraak. Op het moment van schrijven bood spaCy voorgetrainde modellen aan voor Engels, Duits, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans, Litouws, Noors Bokmål, Nederlands, Portugees en meerdere talen gecombineerd. Bovendien biedt spaCy ingebouwde visualizers die u programmatisch kunt aanroepen om een grafische weergave van de syntactische structuur van een zin of benoemde entiteiten in een document te genereren.   De spaCy-bibliotheek ondersteunt ook native geavanceerde NLP-functies die andere populaire NLP-bibliotheken voor Python niet hebben. Spa

Google Closure

   Closure Library De Closure-bibliotheek is een JavaScript-bibliotheek, vergelijkbaar met andere moderne producten zoals jQuery, Angular, Vue.js, Dojo en MooTools. De coderingsstijl en het gebruik van opmerkingen in de Closure-bibliotheek zijn op maat gemaakt voor Closure Compiler. In vergelijking met andere JavaScript-bibliotheken is het de belangrijkste onderscheidende factor van Closure Compiler. Een eenvoudig compressie-experiment ontdekte dat wanneer Closure Compiler wordt gebruikt in plaats van YUI Compressor, de Closure Lib-code met 85% kan worden verminderd, wat een enorme impact kan hebben op de codecompressiecapaciteit van de compiler.    De implementatie van de  closure bibliotheek richt zich ook op leesbaarheid en prestaties. Wees zuinig bij het maken van objecten, maar wees genereus bij het benoemen en opnemen van objecten. Het heeft ook een prachtig gebeurtenissysteem, ondersteuning voor klassen en overerving en verschillende UI-componenten, waaronder bijvoorbeeld een ri

Elasticsearch install and configuration on Ubuntu

If you plan to use elastic integrated with Django then it would be better to use an old version of Elastic or replace Haystack with Django-Elasticsearch-DSL (Not tested) See old version install at bottom of this post.  New version Elasticsearch ( attention no haystack at this time )  The Elasticsearch components are not available in Ubuntu’s default package repositories. They can, however, be installed with APT after adding Elastic’s package source list. curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation apt-get install gnupg curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)). OK echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list apt update apt