Skip to main content

SyncfirebaseCloudFirestore Sync sources and publish updated category


Synchronize XML from different sources, to filter out duplicates and print static customer vacancies in files system. That is internal working method, we are not currently publishing scripts in open source projects because the project is still too raw. 

On server vacatures.today./crontab/syncjobs.bash


It contains


python3 manage.py syncfirebaseCloudFirestore

python3 manage.py deleteold

yes | python3 manage.py rebuild_index --using=defaultOn client for firebase deploy

./publish_categories.bash

If not installed.


sudo pip3 install firebase-admin
sudo pip3 install -U Jinja2
Old version slugify is not working in py3.


sudo pip3 uninstall slugify

sudo pip3 install python-slugify
eslint: command not found


/bin/sh: eslint: command not found

npm ERR! code ELIFECYCLE

npm ERR! syscall spawn

npm ERR! file /Users/sergejdergatsjev/.cache/firebase/runtime/shell

npm ERR! errno ENOENT

npm ERR! functions@ lint: `eslint .`

npm ERR! spawn ENOENT

npm ERR!

npm ERR! Failed at the functions@ lint script.

npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.


npm ERR! A complete log of this run can be found in:

npm ERR! /Users/sergejdergatsjev/.npm/_logs/2021-08-18T18_24_01_872Z-debug.loghttps://nodejs.org/en/download/sudo npm install npm -g
Sudo npm install -g eslint
firebase deploy
Error: package.json in functions directory has an engines field which is unsupported. Valid choices are: {"node": "10"}, {"node":"12"}, and {"node":"14"}.


Deploys to runtimes below Node.js 10 are now disabled in the Firebase CLI. Existing Node.js 8 functions will stop executing on 2021-03-15. Update existing functions to Node.js 10 or greater as soon as possible.

vim functions/package.json


"engines": {

"node": "12"

},
Comments

Popular posts from this blog

Pgpool PgBouncer Postgresql streaming replication, load balancing and administration

The term scalability refers to the ability of a software system to grow as the business that uses it grows. PostgreSQL provides some features to help you build scalable solutions, but strictly speaking, PostgreSQL itself is not scalable. It can effectively use the following resources from one computer. Now, we will show you some configurations that may be useful for your use case. However, this can be problematic when distributing the database solution to multiple computers, because the standard PostgreSQL server can only run on a single computer. In this article, we will study different extension schemes and their implementation in PostgreSQL. Replication can be used in many expansion scenarios. Its main purpose is to create and maintain a backup database when the system fails. This is especially true for physical replication. However, replication can also be used to improve the performance of PostgreSQL-based solutions. Sometimes third-party tools can be used to implement complex exp

Tekstverwerking python Text processing python SpaCy, TensorFlow, NLTK, Allen-NLP, Stanford-NLP

 Dit post maakt gebruik van spaCy, een populaire Python-bibliotheek die de taalgegevens en algoritmen bevat die je nodig hebt om teksten in natuurlijke taal te verwerken. Zoals u in dit post zult leren, is spaCy gemakkelijk te gebruiken omdat het containerobjecten biedt die elementen van natuurlijke taalteksten vertegenwoordigen, zoals zinnen en woorden. Deze objecten hebben op hun beurt attributen die taalkenmerken vertegenwoordigen, zoals delen van spraak. Op het moment van schrijven bood spaCy voorgetrainde modellen aan voor Engels, Duits, Grieks, Spaans, Frans, Italiaans, Litouws, Noors Bokmål, Nederlands, Portugees en meerdere talen gecombineerd. Bovendien biedt spaCy ingebouwde visualizers die u programmatisch kunt aanroepen om een grafische weergave van de syntactische structuur van een zin of benoemde entiteiten in een document te genereren.   De spaCy-bibliotheek ondersteunt ook native geavanceerde NLP-functies die andere populaire NLP-bibliotheken voor Python niet hebben. Spa

Google Closure

   Closure Library De Closure-bibliotheek is een JavaScript-bibliotheek, vergelijkbaar met andere moderne producten zoals jQuery, Angular, Vue.js, Dojo en MooTools. De coderingsstijl en het gebruik van opmerkingen in de Closure-bibliotheek zijn op maat gemaakt voor Closure Compiler. In vergelijking met andere JavaScript-bibliotheken is het de belangrijkste onderscheidende factor van Closure Compiler. Een eenvoudig compressie-experiment ontdekte dat wanneer Closure Compiler wordt gebruikt in plaats van YUI Compressor, de Closure Lib-code met 85% kan worden verminderd, wat een enorme impact kan hebben op de codecompressiecapaciteit van de compiler.    De implementatie van de  closure bibliotheek richt zich ook op leesbaarheid en prestaties. Wees zuinig bij het maken van objecten, maar wees genereus bij het benoemen en opnemen van objecten. Het heeft ook een prachtig gebeurtenissysteem, ondersteuning voor klassen en overerving en verschillende UI-componenten, waaronder bijvoorbeeld een ri